بازدید:
تاريخ : 1396/12/08

كولر آبي سلولزي انرژي از نوع المان تبخير سلولزي از ظرفيت هوادهي ۴۴۲۰ تا ۲۵۰۰۰ متر مكعب بر ساعت مناسب براي فضاهاي از ۲۰۰ متر مكعب تا ۱۲۵۰ متر مكعب  ميباشند. راندمان سرمايشي كولر آبي انرژي سلولزي معادل ۸۳ درصد است. بطور تقريبي با شرايط سختي آب نرمال عمر پد هاي سلولزي از ۳ تا ۵ سال است. كولر آبي سلولزي انرژي در انواع بالازن ،بغل زن ،صنعتي ،بهار ساز دوفصلي و كولرآبي انرژي هوشمند پالا توليد ميشود.

مشاهده ادامه مطلب و ليست قيمت كولر آبي سلولزي انرژي در لينك زير

http://www.bamintahvie.com/category/air-condition/evaporative-cooler

بازدید:
تاريخ : 1396/11/05

كولر آبي با پد سلولزي در مقايسه با كولر آبي معمولي داراي مزاياي عمده زير است:

خنكي بيشتر

عدم انتقال باكتري

صداي كمتر

استحكام بدنه

مشاهده ليست قيمت كولر آبي سلولزي در لينك زير

http://www.bamintahvie.com/product/energy-vc-5.5-evaporating-cooler_176.html

بازدید:
تاريخ : 1396/10/24

در كولر آبي سلولزي به جاي پوشال از پدهاي سلولزي متراكم استفاده شده است. مزيت پدهاي سلولزي به پوشال ها هم اين است كه نياز به تعويض ساليانه ندارند و مي توان حدود 4 سال از هر پد براي يك دستگاهكولر استفاده كرد. مزيت ديگر اين پدها آن است كه به دليل تراكم بالا، اجازه ورود گرد و غبار و ذرات ريز را به درون پروانه موتور و درنهايت هم محيط خانه نمي دهند.

مشاهده ليست قيمت و مدل هاي كولر آبي سلولزي در لينك زير

http://www.bamintahvie.com/category/air-condition/evaporative-cooler