بازدید:
تاريخ : 1396/10/24

در كولر آبي سلولزي به جاي پوشال از پدهاي سلولزي متراكم استفاده شده است. مزيت پدهاي سلولزي به پوشال ها هم اين است كه نياز به تعويض ساليانه ندارند و مي توان حدود 4 سال از هر پد براي يك دستگاهكولر استفاده كرد. مزيت ديگر اين پدها آن است كه به دليل تراكم بالا، اجازه ورود گرد و غبار و ذرات ريز را به درون پروانه موتور و درنهايت هم محيط خانه نمي دهند.

مشاهده ليست قيمت و مدل هاي كولر آبي سلولزي در لينك زير

http://www.bamintahvie.com/category/air-condition/evaporative-cooler